Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W  związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych książek  i  podręczników szkolnych . Na czas trwającej pandemii COVID -19 i ze względu na kwarantannę , której  muszą być poddane zbiory  wprowadzone zostają nowe zasady  dokonywania zwrotów wypożyczonych książek. Bardzo prosimy o sprawne rozliczenie się z książek wypożyczonych   z biblioteki szkolnej, według zasad reżimu sanitarnego oraz w ściśle wyznaczonych terminach.

Wychowawcy klas powiadamiają uczniów/rodziców o terminie zwrotu podręczników i innych książek wypożyczonych z biblioteki.

 1. Przed przyniesieniem podręczników do szkoły uczeń zobowiązany jest do wcześniejszego usunięcia z nich własnych okładek, usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenia uwagi na ich czystość i estetykę poprzez wyprostowanie pogiętych kartek, pozaginanych rogów, sklejenie rozdarć, podklejenie otartych grzbietów i rogów okładek. Sprawdzić, czy dołączone są płyty do podręczników do nauki języków obcych.
 2. Komplety podręczników oraz inne książki wypożyczone ze szkolnej biblioteki należy razem spakować do foliowej torby i sprawdzić ilość podręczników zgodnie z listą podaną w tabeli na stronie szkoły (tam, gdzie są ceny). Należy dołączyć również kartkę z informacjami (wydrukowaną i wypełnioną lub napisaną odręcznie wg wzoru).  Karta informacyjna
 3. Podczas dokonywania zwrotu należy zachować środki bezpieczeństwa (maski, rękawiczki, odległości).
 4. Zwroty będą przyjmowane przez bibliotekarzy, a w godzinach poza terminami pracy biblioteki w dyżurce szkolnej.
 5. Zwrot podręczników oddający potwierdza podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez osobę przyjmującą książki .
 6. Książki trafiają na kwarantannę. Po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze dokonują oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.W sytuacji stwierdzenia zniszczenia – zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczeń – rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub zapłaty, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji przez wychowawcę klasy bądź nauczyciela bibliotekarza.
 7. Procedura wpłaty za zgubiony
 8. Ceny podręczników w roku szkolnym 2020
 9. HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
  Data zwrotu podręczników Godziny zwrotu podręczników
  KLASA VI 15.06.2020 10:00-18:00
  KLASA VIII 18.06.2020 po zakończeniu egzaminu
  KLASA V 19.06.2020 10:00-18:00
  KLASA IV i II 22.06.2020 10.00-18.00
  KLASA I i III 23.06.2020 10.00-18.00
  KLASA VII 24.06.2020 10.00-18.00