Uczniów klas IV – VIII zapraszamy do uczestnictwa w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Baśnie i legendy kaszubskie”. Podzielony jest on na dwie kategorie wiekowe: kl. IV – VI oraz kl. VII – VIII. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w szkole 16 grudnia i polega on na sprawdzeniu znajomości dwóch krótkich utworów. Zapisy i więcej szczegółów można uzyskać w szkolnej bibliotece oraz pod linkiem file:///C:/Users/Biblioteka/Downloads/Regulamin%20XI%20Wojew.%20wiedzy.pdf