Z radością informuję, ze nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „Super Przedszkolaki”. Od przyszłego roku szkolnego w ramach tego projektu dzieci z oddziału ” zerówkowego” będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających ich umiejętności oraz np. logopedii. Projekt ma też ofertę warsztatów dla rodziców i nauczycieli. Udział w nim na pewno znacznie uatrakcyjni ofertę dla przyszłorocznych „zerówkowiczów.”  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych już od 21marca. Zapraszamy

Poniżej informacja dot. projektu

Gmina Miasta Gdynia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 17 realizuje projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przedszkolnej oraz dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu: 2 554 840

Dofinansowanie projektu z UE: 2 171 614

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 17  realizowane są  następujące działania:

  1. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
  2. zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych wykorzystywanych na zajęciach;
  3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;
  4. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  5. zajęcia edukacyjno-wychowawcze lub/i warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych;

Okres realizacji projektu: 30.06.2021 – 30.06.2023