Po konsultacjach z Radą Rodziców ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas egzaminów próbnych klas ósmych zarządzam w dniach 17/18/19.03.21 ( środa, czwartek, piątek) dni wolne od zajęć edukacyjnych.  W tych dniach nie będzie żadnych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-8. Zajęcia opiekuńcze dla dzieci klas 1-3, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, zostaną zorganizowane w godzinach 8-16.00. Aby dziecko mogło z nich skorzystać, konieczne jest zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy do poniedziałku 15.03.21 do godz. 12.00.

Monika Małyszko

dyrektor SP 17 Gdynia