KONSULTACJE NAUCZYCIELI rok szkolny 2020/21

 

klasy 0 – III  wtorek      20.10.2020 r.

klasy IV – VIII środa     21.10.2020 r.

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się również w dni wywiadówek w godz. 17.30 – 19.00

 

Nauczyciele są dostępni drogą mailową.

Adresy mailowe nauczycieli:

Język polski
p. Alicja Przybylska,  a.przybylska@sp17.eu
p. Katarzyna Openchowska,  k.openchowska@sp17.eu
p. Magdalena Gryszkiewicz,  m.gryszkiewicz@sp17.eu
p. Anna Miotk,  a.miotk@sp17.eu
p. Paulina Jakubowska-Chlewicka, p.jakubowska-chlewicka@sp17.eu

Przyroda/Biologia
p. Małgorzata Kulpińska   m. kulpinska@sp17.eu
p. Renata Słupczyńska       r.slupczynska@sp17.eu

Geografia
p. Angelika Szmytkiewicz,   a.szmytkiewicz@sp17.eu

Chemia
p. Julia Majewska,  j.majewska@sp17.eu
p. I. Radziuk-Śliwińska,   i.radziuk-sliwinska@sp17.eu

Fizyka
p. Joanna Luty,  j.luty@sp17.eu
p. Monika Soja-Czaja, m.soja-czaja@sp17.eu

J. niemiecki
p. Barbara Niedbalska, b.niedbalska@sp17.eu

J. francuski
p. Renata Kawęcka , r.kawecka@sp17.eu

Język angielski
p. Agnieszka Rutkowska, a.rutkowska@sp17.eu
p. Iwona Osowska, i.osowska@sp17.eu
p. Joanna Kosicka, j.kosicka@sp17.eu
p. Joanna Kowalczuk,  j.kowalczuk@sp17.eu
p. Monika Klebba, m.klebba@sp17.eu
p. Wesołowska, k.wesolowska@sp17.eu

Matematyka
p. Agnieszka Miszczak, a.miszczak@sp17.eu
p. Monika Żołądkowska,  m.zoladkowska@sp17.eu
p. Monika Soja-Czaja,   m.soja-czaja@sp17.eu
p. Małgorzata Wojciechowska,   m.wojciechowska@sp17.eu

Historia
p. Diana Blok, d.blok@sp17.eu
p. Karolina Grodzicka,  k.grodzicka@sp17.eu

Wychowanie fizyczne
p. Sławomir Wieloch, s.wieloch@sp17.eu
p. Krystyna Parnawska-Wieloch,  k.parnawska@sp17.eu
p. Anna Biedrawa, a. biedrawa@sp17.eu
p. Janusz Krawczyk,
p. Mateusz Jabłoński, m.jablonski@sp17.eu

Plastyka i zajęcia techniczne
p. Teresa Wyrąbkiewicz, t.wyrabkiewicz@sp17.eu

Nauczanie zintegrowane
p. Małgorzata Gałczyńska, m.galczynska@sp17.eu
p. Lilianna Czaplińska,  l.czaplinska@sp17.eu
p. Katarzyna Wilczewska, k.wilczewska@sp17.eu
p. Bożena Kosz,  b.kosz@sp17.eu
p. Izabela Rogowska, i.rogowska@sp17.eu
p. Renata Reszelewska-Ambroziak, r.reszelewska-ambroziak@sp17.eu
p. Iwona Leszner,  i.leszner@sp17.eu
p. Joanna Zdunek,  j.zdunek@sp17.eu
p. Agnieszka Plichta, a.plichta@sp17.eu
p. Ewa Rapacz, e.rapacz@sp17.eu
p. Gabriela Bieszke, g.bieszke@sp17.eu

Muzyka
p. Małgorzata Szulist, m.szulist@sp17.eu

Zajęcia komputerowe
p. Sławomir Wieloch, s.wieloch@sp17.eu
p. Iwona Osowska, i.osowska@sp17.eu

Edukacja dla bezpieczeństwa
p. Małgorzata Adrych, m.adrych@sp17.eu

Wychowanie do życia w rodzinie
p. Katarzyna Kil,  k.kil@sp17.eu
p. Małgorzata Kaczorowska, m.kaczorowska@sp17.eu

Religia
p. Katarzyna Kil, k.kil@sp17.eu
p. Bogumiła Ratajska, b.ratajska@sp17.eu

Doradztwo zawodowe
p. Ewelina Mężeńska,e.mezenska@sp17.eu

Wiedza o społeczeństwie
p. Monika Małyszko, dyrektor@sp17.eu
p. Karolina Grodzicka, k.grodzicka@sp17.eu

Świetlica
p. Małgorzata Gończ,
p. Katarzyna Samsel, k.samsel@sp17.eu
p. Gabriela Kustra,
p. Małgorzata Krzyżanowska,
p. Aleksandra Peplińska, a.peplńska@sp17.eu
p. Marzenna Matysiak, m.matysiak@sp17.eu

Biblioteka
p. Bożena Wierczińska,
p. Małgorzata Szulist,

Pedagog szkolny
p. Małgorzata Kaczorowska, m.kaczorowska@sp17.eu

Psycholog szkolny
p. Ewelina Mężeńska, e.mezenska@sp17.eu

Nauczyciel wspomagający
p. Agata Galarda, a.galarda@sp17.eu