KONSULTACJE NAUCZYCIELI rok szkolny 2022/23

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się również w dni wywiadówek w godz. 17.00 – 18.30

Nauczyciele są dostępni drogą mailową.

Adresy mailowe nauczycieli:

Język polski
p. Katarzyna Łachan, k.lachan@sp17.eu
p. Katarzyna Openchowska,  k.openchowska@sp17.eu
p. Magdalena Gryszkiewicz,  m.gryszkiewicz@sp17.eu

Przyroda/Biologia
p. Justyna Leoniak, j.leoniak@sp17.eu

Geografia
p. Żaneta Dusza, z.dusza@sp17.eu

Chemia
p. Julia Majewska,  j.majewska@sp17.eu

Fizyka
p. Monika Soja-Czaja, m.soja-czaja@sp17.eu

J. niemiecki
p. Barbara Niedbalska, b.niedbalska@sp17.eu

J. francuski
p. Renata Kawęcka , r.kawecka@sp17.eu

Język angielski
p. Agnieszka Rutkowska, a.rutkowska@sp17.eu
p. Joanna Kosicka, j.kosicka@sp17.eu
p. Joanna Kowalczuk,  j.kowalczuk@sp17.eu
p. Joanna Rostankowska, j.rostankowska@sp17.eu

Matematyka
p. Agnieszka Miszczak, a.miszczak@sp17.eu
p. Monika Żołądkowska,  m.zoladkowska@sp17.eu
p. Monika Soja-Czaja,   m.soja-czaja@sp17.eu

Historia
p. Diana Blok, d.blok@sp17.eu

Wychowanie fizyczne
p. Sławomir Wieloch, s.wieloch@sp17.eu
p. Anna Biedrawa, a. biedrawa@sp17.eu
p. Janusz Krawczyk, j.krawczyk@sp17.eu
p. Mateusz Jabłoński, m.jablonski@sp17.eu

Plastyka i zajęcia techniczne
p. Katarzyna Samsel k.samsel@sp17.eu

Nauczanie zintegrowane
p. Małgorzata Gałczyńska, m.galczynska@sp17.eu
p. Lilianna Czaplińska,  l.czaplinska@sp17.eu
p. Katarzyna Wilczewska, k.wilczewska@sp17.eu
p. Izabela Rogowska, i.rogowska@sp17.eu
p. Renata Reszelewska-Ambroziak, r.reszelewska-ambroziak@sp17.eu
p. Iwona Leszner,  i.leszner@sp17.eu
p. Joanna Zdunek,  j.zdunek@sp17.eu
p. Agnieszka Plichta, a.plichta@sp17.eu
p. Gabriela Bieszke, g.bieszke@sp17.eu
p. Agnieszka Gwizdała, a.gwizdala@sp17.eu

Muzyka
p. Małgorzata Szulist, m.szulist@sp17.eu

Informatyka
p. Sławomir Wieloch, s.wieloch@sp17.eu
p. Iwona Osowska, i.osowska@sp17.eu

Edukacja dla bezpieczeństwa
p. Małgorzata Adrych, m.adrych@sp17.eu

Wychowanie do życia w rodzinie
p. Katarzyna Kil,  k.kil@sp17.eu
p. Małgorzata Kaczorowska, m.kaczorowska@sp17.eu

Religia
p. Katarzyna Kil, k.kil@sp17.eu
p. Kamil Szmidtke, k.szmidtke@sp17.eu
ksiądz Krzysztof Gąszczyk, k.gaszczyk@sp17.eu

Doradztwo zawodowe
p. Ewelina Mężeńska,e.mezenska@sp17.eu

Wiedza o społeczeństwie
p. Monika Małyszko, dyrektor@sp17.eu

Świetlica
p. Małgorzata Gończ,
p. Katarzyna Samsel, k.samsel@sp17.eu
p. Małgorzata Krzyżanowska,
p. Aleksandra Peplińska, a.peplńska@sp17.eu
p. Marzenna Matysiak, m.matysiak@sp17.eu
p. Anna Borkowska, a.borkowska@sp17.eu

Biblioteka
p. Bożena Wierczińska, b.wierczinska@sp17.eu
p. Małgorzata Szulist, m.szulist@sp17.eu

Pedagog szkolny
p. Małgorzata Kaczorowska, m.kaczorowska@sp17.eu

Psycholog szkolny
p. Ewelina Mężeńska, e.mezenska@sp17.eu

Nauczyciel wspomagający
Alicja Rodziewicz, a.rodziewicz@sp17.eu
Gabriela Kustra, g.kustra@sp17.eu