KONSULTACJE NAUCZYCIELI rok szkolny 2019/20

 

klasy 0 – VIII    16.10.2019 r. (środa)    w godz. 16 30 – 18 00

06.12.2019 r. (piątek)   w godz. 17.00 – 18.00

07.04.2020 r.  ( środa) godz. 16.300-18.00

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się również w dni wywiadówek w godz. 17.30 – 19.00

 

Nauczyciele są również dostępni drogą mailową.

Adresy mailowe nauczycieli:

Język polski
p. Alicja Przybylska,  przybylska@sp17.edu.pl
p. Katarzyna Openchowska,  k.openchowska@sp17.edu.pl
p. Katarzyna Łachan,   k.lachan@sp17.edu.pl
p. Magdalena Gryszkiewicz, m.gryszkiewicz@sp17.edu.pl
p. Anna Miotk,  a.miotk@sp17.edu.pl

Przyroda/Biologia
p. Małgorzata Kulpińska   m. kulpinska@sp17.edu.pl
p. Renata Słupczyńska       r.slupczynska@sp17.edu.pl

Geografia
p. Angelika Szmytkiewicz,   a.szmytkiewicz@sp17.edu.pl

Chemia
p. Julia Majewska,  j.majewska@sp17.edu.pl

Fizyka
p. Joanna Luty,     j.luty@sp17.edu.pl
p. Monika Soja-Czaja,     m.soja@sp17.edu.pl

J. niemiecki
p. Barbara Niedbalska, b.niedbalska@sp17.edu.pl

J. francuski
p. Renata Kawęcka , r.kawecka@sp17.edu.pl

Język angielski
p. Agnieszka Rutkowska, a.rutkowska@sp17.edu.pl
p. Iwona Osowska, i.osowska@sp17.edu.pl
p. Joanna Kosicka, j.kosicka@sp17.edu.pl
p. Joanna Kowalczuk,  j.kowalczuk@sp17.edu.pl

Matematyka
p. Agnieszka Miszczak, a.miszczak@sp17.edu.pl
p. Monika Żołądkowska,  m.zoladkowska@sp17.edu.pl
p. Monika Soja-Czaja,   m.soja@sp17.edu.pl
p. Małgorzata Wojciechowska,   m.wojciechowska@sp17.edu.pl

Historia
p. Diana Blok, d.blok@sp17.edu.pl
p. Karolina Grodzicka,  k.grodzicka@sp17.edu.pl

Wychowanie fizyczne
p. Sławomir Wieloch, s.wieloch@sp17.edu.pl
p. Krystyna Parnawska-Wieloch,  k.parnawska-wieloch@sp17.edu.pl
p. Anna Biedrawa, a. biedrawa@sp17.edu.pl
p. Janusz Krawczyk,
p. Kinga Jasiel,  k.jasiel@sp17.edu.pl

Plastyka i zajęcia techniczne
p. Teresa Wyrąbkiewicz, t.wyrabkiewicz@sp17.edu.pl

Nauczanie zintegrowane
p. Małgorzata Gałczyńska, m.galczynska@sp17.edu.pl
p. Lilianna Czaplińska,  l.czaplinska@sp17.edu.pl
p. Katarzyna Wilczewska, k.wilczewska@sp17.edu.pl
p. Bożena Kosz,  b.kosz@sp17.edu.pl
p. Izabela Rogowska, i.rogowska@sp17.edu.pl
p. Renata Reszelewska-Ambroziak, r.reszelewska-ambroziak@sp17.edu.pl
p. Iwona Leszner,  i.leszner2sp17.edu.pl
p. Joanna Zdunek,  j.zdunek@sp17.edu.pl
p. Agnieszka Plichta, a.plichta@sp17.edu.pl
p. Ewa Rapacz, e.rapacz@sp17.edu.pl

Muzyka
p. Małgorzata Szulist, n-l dyplomowany

Zajęcia komputerowe
p. Sławomir Wieloch, n-l dyplomowany
p. Agnieszka Dobrzycka, n-l mianowany

Edukacja dla bezpieczeństwa
p. Agnieszka Dobrzycka, n-l mianowany

Wychowanie do życia w rodzinie
p. Katarzyna Wilczewska, n-l dyplomowany
p. Małgorzata Kaczorowska, n-l dyplomowany

Religia
p. Katarzyna Kil, n-l dyplomowany
p. Bogumiła Ratajska, n-l mianowany

Doradztwo zawodowe
p. Ewelina Mężeńska, n-l mianowany

Wiedza o społeczeństwie
p. Monika Małyszko, n-l dyplomowany
p. Karolina Grodzicka, n-l kontraktowy

Świetlica
p. Małgorzata Gończ, n-l dyplomowany
p. Katarzyna Samsel, n-l dyplomowany
p. Gabriela Kustra, n-l dyplomowany
p. Małgorzata Krzyżanowska, n-l mianowany
p. Aleksandra Peplińska, n-l mianowany
p. Marzenna Matysiak, n-l dyplomowany

Biblioteka
p. Bożena Wierczińska, n-l dyplomowany
p. Małgorzata Szulist, n-l dyplomowany

Pedagog szkolny
p. Małgorzata Kaczorowska, n-l dyplomowany

Psycholog szkolny
p. Ewelina Mężeńska, n-l mianowany

Nauczyciel wspomagający
p. Agata Galarda, n-l kontraktowy
p. Gabriela Bieszke, n-l dyplomowan