KONSULTACJE NAUCZYCIELI rok szkolny 2019/20

 

klasy 0 – VIII    16.10.2019 r. (środa)    w godz. 16 30 – 18 00
06.12.2019 r. (piątek)   w godz. 17.00 – 18.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się również w dni wywiadówek w godz. 17.30 – 19.00