KONSULTACJE NAUCZYCIELI rok szkolny 2018/19

 

klasy 0 – VIII    17.10.2018    w godz. 17.00 – 18.00
i                              .04.2019    w godz. 17.00 – 18.30

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się również w dni wywiadówek w godz. 17.30 – 19.00