KONSULTACJE NAUCZYCIELI rok szkolny 2017/18

 

klasy 0 – VII       24.10.2017    w godz. 16.30 – 18.00 i   24.04.2018    w godz. 17.00 – 18.30 – klasy 0 – VII

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się również w dni wywiadówek w godz. 17.30 – 19.00