KONSULTACJE NAUCZYCIELI rok szkolny 2019/20

 

klasy 0 – VIII        w godz. 17.00 – 18.00
i                               w godz. 17.00 – 18.30

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się również w dni wywiadówek w godz. 17.30 – 19.00