Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest 3 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Celem jego obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych i zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna to osoba, która ma trudności w zakresie widzenia, słyszenia, chodzenia, nauki lub wykonania innych czynności.

Źródło slajdów: http://sp42.waw.pl/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych/