KWOTA WPŁATY ZA OBIADY W LISTOPADZIE WYNOSI 115,50 ZŁ.

( 21 DNI OBIADOWYCH )

TERMIN WPŁAT: OD 26 DO 30 PAŹDZIERNIKA, UWZGLĘDNIAMY DATĘ WPŁYWU NA KONTO.

RODZICE UCZNIÓW KLASY 7 B, POMNIEJSZAJĄ WPŁATĘ ZA LISTOPAD O ODPIS ZA „ZIELONĄ SZKOŁĘ” W KWOCIE 27,50 ZŁ.