Przypominamy, że dziś upływa termin zapisów dzieci na zajęcia opiekuńcze w dniu 14.10.2022. Po tym terminie zostanie ułożony grafik dyżurów nauczycieli i nie będzie możliwe „dopisanie” dziecka.

Bardzo prosimy o spojrzenie do wiadomości Librus z 10 października ( tylko 117 rodziców odczytało tą wiadomość z 256 wysłanych wiadomości). Dodatkowo, uczniowie w dzienniczkach mają wklejoną informację na ten temat.

Dzięki naszej współpracy unikniemy nieporozumień i będzie nam się miło pracowało dla dobra dzieci.