Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie „RUSZ SIĘ!”. Zaczynamy w środę 9 grudnia 2020 r. Rada Rodziców ufundowała 6 nagród w postaci talonów o wartości 50 zł do sklepu sportowego Decathlon, które może wylosować każdy, kto przystąpi do projektu i go ukończy wg zasad podanych poniżej.

Do udziału w projekcie zachęcamy również nauczycieli naszej szkoły. Dla nich specjalne nagrody – niespodzianki ufundowane przez Dyrektora Szkoły i UKS Siedemnastka!

 

REGULAMIN PROJEKTU “RUSZ SIĘ!”

 • projekt organizują nauczyciele WF i wychowawcy klas 1-3 SP 17 w Gdyni we współpracy z Radą Rodziców przy SP 17 w Gdyni;
 • celem projektu jest aktywizacja i zachęcenie społeczności szkolnej (uczniów, opiekunów, ich rodzin) do szeroko pojętej aktywności fizycznej jako recepty na przebywanie w domu (często przed komputerem) oraz innymi zachowaniami związanymi z nauką zdalną, a mającą negatywny wpływ na zdrowie;
 • czas trwania: 09.12 – 22.12.2020 r. – 14 dni;
 • nagrody: po zakończeniu projektu spośród wszystkich uczniów, którzy spełnią warunki uczestnictwa, rozlosowane zostaną talony do sklepu sportowego Decathlon (6 talonów po 50 zł każdy) – ufundowane przez Radę Rodziców przy SP 17 w Gdyni;

 

zasady uczestnictwa:

 1. przystąpienie do projektu jest dobrowolne;
 2. należy wykazać się aktywnością ruchową przez 12 spośród 14 dni trwania projektu (przerwa nie może być dwudniowa);
 3. ma to być co najmniej 30 minut aktywności dziennie, (najlepiej na świeżym powietrzu), ale dopuszczalne są ćwiczenia w domu, na hali sportowej, itp., na świeżym powietrzu musi się odbyć co najmniej połowa (6 dni) ćwiczeń;
 4. każdy rodzaj aktywności jest dopuszczalny: biegi, spacery, nordic walking, rower, rolki, hulajnoga, gry sportowe na boiskach, placach zabaw, siłowniach zewnętrznych, ćwiczenia w domu: ćwiczenia siłowe, rozciągające, joga, tenis stołowy itp. wg możliwości;
 5. ćwiczenia muszą się odbywać z osobą dorosłą (pełnoletnią);
 6. codzienne ćwiczenia należy na bieżąco, systematycznie dokumentować krótką notatką/sprawozdaniem w załączonej na platformie GSuite tabeli, w której należy krótko opisać: co się robiło, z kim, gdzie, jak długo. Wychowawcy kl. 1-3 mogą wyznaczyć inną formę i rodzaj dokumentowania aktywności swoich uczniów;
 7. wskazane jest również załączanie do sprawozdań wszelkiego rodzaju zdjęć z ćwiczeń lub odwiedzonych miejsc, krótkich filmów, zrzutów ekranowych z aplikacji zdrowotnych ze smartfona, lub smartwatcha, które pokazują np. przebyty dystans, mapkę marszu, liczbę spalonych kalorii itp. należy je załączyć do projektu zamieszczonego w Gsuite lub przesłać jako załącznik w mailu do swojego nauczyciela;
 8. po ostatnim dniu ćwiczeń nauczyciele weryfikują wśród uczestników spełnienie warunków projektu i przekazują Radzie Rodziców listę uczniów uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu nagród.