Nauczyciele naszej szkoły mają dla siódmoklasistów propozycję  (jak sam tytuł artykułu wskazuje) nie do odrzucenia. Potrzebujemy 30 chętnych uczniów do pracy nad projektem zatytułowanym „Mądrzy cyfrowi”. Zajęcia przygotowujace do projektu będą odbywać się w wakacje  (27 – 31 sierpnia) ale za to sam  udział w projekcie będzie bardzo opłacalny. Chętnych uczniów zapraszamy do zgłaszania się w sekretariacie szkoły. Jeśli zgłosi się wymagana liczba uczniów, nasza szkoła weźmie udział w projekcie.  Ze względów organizacyjnych  na chętnych uczniów czekamy do piątku.

Zgłaszajcie się bo warto! O szczegółach projektu możecie przeczytać w poniższym linku:

!http://madrzycyfrowi.pl/rekrutacja/