Przypominamy, że szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniu 14 października. Jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych i tego dnia dzieci nie przychodzą do szkoły. Jednak, dla rodziców, którzy nie mają możliwości zorganizowania opieki nad swoim dzieckiem oferujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Z tego typu zajęć mogą skorzystać dzieci klas 0-IV, jednak wcześniej rodzice muszą zgłosić potrzebę opieki nad dzieckiem w specjalnym formularzu. Informację o tym jak zapisać dziecko otrzymali Państwo w wiadomościach Librus Synergia, oraz na karteczkach wklejonych do dzienniczków uczniów. Zapisy przyjmowane są do dnia 12.10.2022 włącznie.