Rekolekcje odbywają się w dniach : 18, 19, 20 marca.

Dla dzieci klas 0-III rekolekcje w kościele Świętej Rodziny rozpoczynają się o godzinie 8.00. Rodzice zaprowadzają do kościoła swoje dzieci. Uczniów świetlicowych o godzinie 7.40 prowadzi ze szkoły pani Jeziorska i pani Świetliczanka. Rekolekcje trwają 45 minut. Dzieci ze zmiany porannej są odbierane przez wychowawczynie. Nauczycielki ze świetlicy odbierają dzieci świetlicowe i prowadzą do szkoły. Obiad godzina 11.00 dla zmiany porannej lub 12.30 dla zmiany popołudniowej.

Klasy IV – VI mają rekolekcje o godzinie 9.00. Uczniowie rozpoczynają zajęcia w szkole o godzinie 10.15 i kontynuują je zgodnie z planem. Obiad godzina 12.30.

Klasy VII – VIII mają przez powyżej wymienione dni zajęcia do godziny 11.30, następnie obiad. Początek rekolekcji dla tej grupy wiekowej godzina 12.30.