RELIGIA

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa I
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18, 19 IX 2018
Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat”.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,

Klasa II

Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18, 19 IX 2018
Tytuł podręcznika: „Odkrywam królestwo Boże” nr AZ-12-01/18-KI-7/21

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa III

Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18, 19 IX 2018
Tytuł podręcznika: „Poznaję Jezusa” nr AZ-13-01/18-KI-14/22

 + Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa IV

Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18, 19 IX 2018
Tytuł podręcznika: Odkrywam życie z Jezusem”

 + Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa V
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” nr AZ-21-01/20-KI-2/20

 + Zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa VI
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” nr AZ-22-01/20-KI-4/21

 + Zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa VII
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” nr AZ-23-01/20-KI-10/22

 + Zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa VIII
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” nr AZ-24-01/20-KI-14/23

 + Zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak