VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz promowanie wspólnego czytania dzieci z rodzicami. Misją wydarzenia jest promocja czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.
Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
1) Klasy 1-3
2) Klasy 4-6
3) Klasy 7-8
Jeżeli lubisz czytać, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Zdobywaj z nami sprawności czytelnicze, awansuj do kolejnych etapów, wygrywaj nagrody i baw się świetnie!
Zainteresowanych zapraszam do biblioteki szkolnej lub odsyłam na stronę organizatora www.wielkaliga.pl
Biblioteka przyjmuje zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie do 30 listopada 2022 roku.