Informujemy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się wg następującego harmonogramu:

godzina 9:00 – klasy I i II

godzina 9:45 – klasy IV i V

godzina 10:30 – klasy VI i VII

godzina 11:00 – klasy III

W tym dniu świetlica będzie czynna do godziny 13:00. O godzinie 13:00 wszyscy nauczyciele uczestniczą w Radzie Pedagogicznej.