Uczniom i ich Rodzicom przekazujemy informację, że nasza szkoła wzorem lat ubiegłych przyłączyła się do akcji Bezpieczne wakacje 2016 . Jej celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa na co dzień. W miesiącu maju i czerwcu w każdej klasie odbędzie się szereg działań związanych z tą tematyką. Więcej można o przebiegu akcji przecztać na stronie www.BezpieczneWakacje.pl