Dyrektor szkoły

  mgr Monika Małyszko

Wicedyrektor szkoły

  mgr Iwona Osowska