SZANOWNI RODZICE !

OPŁATA ZA OBIADY W MARCU WYNOSI 104,50 ZŁ.

TERMIN WPŁAT: OD 26-29 LUTEGO.

29 LUTY TO OSTATECZNA DATA WPŁYWU NA KONTO.

OD 1 MARCA 2024 r. POPRZEZ APLIKACJĘ „E-STOŁÓWKA”, BĘDĄ MIELI PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA POSIŁKÓW SZKOLNYCH WASZYCH DZIECI. NA ADRES E-MAIL, OTRZYMAJĄ PAŃSTWO LINK AKTYWACYJNY, RAZEM Z INSTRUKCJĄ DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI.

KARTY WEJŚCIOWE NA STOŁÓWKĘ UMOŻLIWIAJĄ WERYFIKACJĘ UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW. NADAL ZGŁASZAMY NIEOBECNOŚCI DZIECI NA OBIEDZIE, DZIĘKI APLIKACJI BĘDĄ MOGLI PAŃSTWO SAMODZIELNIE ZAZNACZAĆ ODWOŁANIA OBIADÓW. ODWOŁANIA W SYSTEMIE BĘDĄ MOŻLIWE DO GODZ. 23.59, DNIA POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ, W PRZYPADKU GDY JEDNAK DZIECKO BĘDZIE OBECNE, OCZYWIŚCIE BĘDZIE MOŻNA COFNĄĆ ODWOŁANIE.

SYSTEM „E- STOŁÓWKA” UMOŻLIWI PAŃSTWU WGLĄD DO NALEŻNOŚCI ZA KAŻDY MIESIĄC, WYSOKOŚĆ KWOTY ODPISU ORAZ EWENTUALNYCH NADPŁAT I NIEDOPŁAT. NA BIEŻĄCO W KAŻDYM MIESIĄCU BĘDZIE WIDOCZNE SALDO NA KONCIE PAŃSTWA DZIECKA ORAZ STATYSTYKA WEJŚĆ NA STOŁÓWKĘ.

FORMA PŁATNOŚCI ORAZ TERMIN SIĘ NIE ZMIENIA, PŁACIMY PRZELEWEM NA KONTO, ZAWSZE UWZGLĘDNIAMY DATĘ WPŁYWU, OSTATECZNY TERMIN WPŁAT, TO OSTATNI DZIEŃ ROBOCZY W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM MIESIĄC OBIADOWY.

W PRZYPADKU NIEUISZCZONEJ WPŁATY, KARTA WEJŚCIOWA BĘDZIE NIEAKTYWNA I UCZEŃ NIE BĘDZIE MÓGŁ WEJŚĆ NA STOŁÓWKĘ.

BARDZO PROSZĘ PAMIĘTAĆ O TERMINOWYCH WPŁATACH, CO UŁATWI NAM WSPÓŁPRACĘ.

ODLICZANIE ODPISÓW !!!

w sprawie kwoty odpisów można się kontaktować NA E-MAIL:

e.buliczak@sp17.eu

 

 

DEKLARACJA OBIADOWA – POBIERZ TUTAJ

 

OD KWIETNIA 2021 R. ROZLICZENIAMI PŁATNOŚCI ZA OBIADY ZAJMUJE SIĘ CUPSZ  (Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół).

WPŁATY MOŻEMY PRZYJMOWAĆ TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA  POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC OBIADOWY !!!

( WYJĄTEK STANOWI STYCZEŃ I WRZESIEŃ, W TYCH MIESIĄCACH WPŁATY UISZCZAMY NA POCZĄTKU MIESIĄCA. )

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY

nr konta: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

 w tytule koniecznie podajemy: imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

ODPISY  MOŻNA  ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO NA E-MAIL DO INTENDENTKI:

e.buliczak@sp17.eu

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły.

e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl, sekretariat@sp17.eu

tel. 58 620 89 78, 505 276 031

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW w roku szkolnym 2023/24 – ZOBACZ TUTAJ

Informujemy, że harmonogram wydawania obiadów, może  ulec jeszcze zmianie.

Stołówka w roku szkolnym 2023/2024

  1. Cena: 1 obiadu (dwudaniowego z napojem) – 5,50 zł

  2. Termin płatności: wg HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie np.: choroba, wycieczka itp., w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 620-89-78), sms-em (tel. 505-276-031) lub mailowo (sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl) w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka  do godz. 14-tej. Odpisy zgłaszane po tej godzinie lub w dniu wystąpienia nieobecności, nie będą honorowane. Odpisy zgłoszone będą rozliczane przy kolejnej płatności. NIE WOLNO ROBIĆ TZW. ODPISÓW BIEŻĄCYCH, A WSZELKIE ODLICZENIA MOGĄ MIEĆ MIEJSCE DOPIERO PO UZGODNIENIU  Z P. INTENDENTKĄ LUB SEKRETARIATEM SZKOŁY.

Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rezygnacja dotyczy.

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z OBIADU

OŚWIADCZENIE DO PROGRAMU DLA SZKÓŁ ” Mleko, owoce i warzywa”

JADŁOSPIS AKTUALNY:

Jadłospis 01.03.2024 r.

Jadłospis 26.02.2024 r.

 

***************************************************************************************************************************

OBIADY SERWOWANE W NASZEJ SZKOLE

GALERIA POGLĄDOWA