Link do systemu e-Stołówka: https://gdyniasp17.loca.pl/

SZANOWNI RODZICE ,

WPŁATY ZA OBIADY REALIZUJEMY PRZELEWEM TRADYCYJNYM, NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA WPŁAT POPRZEZ SYSTEM „E-STOŁÓWKA „

OD 1 MARCA 2024 ROKU, ZA POMOCĄ APLIKACJI „E-STOŁÓWKA” PROSZĘ SAMODZIELNIE ZAZNACZAĆ ODWOŁANIA OBIADÓW. ODWOŁANIA W SYSTEMIE BĘDĄ MOŻLIWE DO GODZINY 23.59, W DNIU POPRZEDZAJĄCYM NIEOBECNOŚĆ. W PRZYPADKU GDY JEDNAK DZIECKO BĘDZIE OBECNE, MOŻNA COFNĄĆ ODPIS.

SYSTEM „E- STOŁÓWKA” UMOŻLIWI PAŃSTWU WGLĄD DO NALEŻNOŚCI ZA KAŻDY MIESIĄC, WYSOKOŚĆ KWOTY ODPISU ORAZ EWENTUALNYCH NADPŁAT I NIEDOPŁAT. NA BIEŻĄCO W KAŻDYM MIESIĄCU BĘDZIE WIDOCZNE SALDO NA KONCIE PAŃSTWA DZIECKA , NA TEJ PODSTAWIE BĘDĄ PAŃSTWO DOKONYWALI ODLICZEŃ PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY W KOLEJNYM MIESIĄCU.

PRZYPOMINAM, ŻE RODZICE ZGŁASZAJĄ WYJŚCIA JEDNODNIOWE, WYCIECZKI POWYŻEJ JEDNEGO  DNIA ODPISUJEMY Z AUTOMATU. NIEODLICZONE ODPISY FIGURUJĄ JAKO NADPŁATA DO ZWROTU W CZERWCU LUB W PRZYPADKU WRZEŚNIA – GRUDNIA, NA KONIEC  ROKU KALENDARZOWEGO.

WPŁATY MOŻEMY PRZYJMOWAĆ TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA  POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC ŻYWIENIOWY !!! ( WYJĄTEK STANOWI STYCZEŃ I WRZESIEŃ, W TYCH MIESIĄCACH WPŁATY UISZCZAMY NA POCZĄTKU MIESIĄCA. )

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY

nr konta: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

 ( w tytule koniecznie podajemy: imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa )

Odpisy zgłaszane w dniu wystąpienia nieobecności, nie będą honorowane. Zgłoszone odwołania będą rozliczane przy kolejnej płatności. NIE WOLNO ROBIĆ ODPISÓW BIEŻĄCYCH ( czyli tzw. odpisów ” z góry” ).Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rezygnacja dotyczy . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły lub bezpośrednio do intendentki na e-mail:  e.buliczak@sp17.eu, sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl, sekretariat@sp17.eu, tel. 58 620 89 78, 505 276 031

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW w roku szkolnym 2023/24 – ZOBACZ TUTAJ

Informujemy, że harmonogram wydawania obiadów, może  ulec jeszcze zmianie.

Stołówka w roku szkolnym 2024/2025

  1. Cena: 1 obiadu (dwudaniowego z napojem) – 5,50 zł

  2. Termin płatności: wg HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z OBIADU

OŚWIADCZENIE DO PROGRAMU DLA SZKÓŁ ” Mleko, owoce i warzywa”

JADŁOSPIS AKTUALNY:

Jadłospis 17-20.06.2024

 

OBIADY SERWOWANE W NASZEJ SZKOLE

GALERIA POGLĄDOWA