zanowni Państwo,

W związku z obsługą świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli oraz Pracowników Administracji i Obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni, a także Emerytów i Rencistów – byłych Nauczycieli i Pracowników Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni informujemy, że uległ zmianie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

Obecnie obowiązujący Regulamin  oraz wzory załączników (w wersji – do pobrania) zamieszczamy  poniżej. Bardzo prosimy  o zapoznanie się  z ich treścią.

1/ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – zobacz tutaj (PDF)

2/ załączniki do w/w Regulaminu – druki do pobrania

zał. nr 1 – Tabela określająca kryteria dochodowe oraz wysokość dofinansowania poszczególnych świadczeń

zał. nr 2 – Oświadczenie o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej

zał. nr 3 – Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (dofinansowanie/zapomogi )

zał. nr 4 – Wniosek o dofinansowanie kolonii/obozów

zał. nr 5 – Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe

zał. nr 6 – Umowa w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Formularze w formie papierowej są również dostępne w sekretariacie szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z obsługą świadczeń, prosimy o kontakt telefoniczny: 58 620 89 78 lub mailowo: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o świadczenia  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 17 w GdyniKlauzula informacyjna_przetwarzanie danych