SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE TWORZĄ :

Mały Samorząd Uczniowski (klasy I – III)                     Duży Samorząd Uczniowski (IV – VIII)

Opiekun SU: p.                                                     Przewodnicząca: Zuzanna Grabowska

                                                                                         Zastępca:

                                                                                         Sekretarz:
                                                                                         Opiekun SU: p. Alicja Rodziewicz

Poczet Sztandarowy:

GŁÓWNE  CELE   DZIAŁALNOŚCI  S.U.

– budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności

– działanie na rzecz szkoły

– przygotowanie uczniów do świadomego  i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym

– ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad  i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym

– kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

Regulamin wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD UCZNIOWSKI