W tym roku szkolnym (2023/2024) egzamin ósmoklasisty odbędzie się odbędzie się 14, 15 i 16 maja, z następującym harmonogramem:

język polski – 14 maja 2023 r. (wtorek), czas trwania 120 minut,
matematyka – 15 maja 2023 r. (środa ), czas trwania 100 minut,
język obcy nowożytny – 16 maja 2023 r. (czwartek), czas trwania 90 minut.

Egzamin jest obowiązkowy, podchodzi do niego każdy ósmoklasista i co najważniejsze: nie można go nie zdać (brak progu zdawalności).

Wszystkie informacje o procedurze przeprowadzania egzaminu są dostępne na stronie CKE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Wynik egzaminu jest brany pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Poniższa grafika przedstawia sposób liczenia punktów w rekrutacji:

Tutaj znajdą Państwo informacje o progach punktowych do gdyńskich szkół w poprzednim roku szkolnym (traktujemy je poglądowo) https://padlet.com/poradniapp2gdynia/doradztwo-zawodowe-843gsrjvyhys1jb2/wish/2401628911

Kolejne ważne linki to:

– zeszłoroczny harmonogram rekrutacji https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/rekrutacja,4022/harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-2023-2024-szkoly-ponadpodstawowe,572059

– zeszłoroczny informator dla ósmoklasistów z informacjami o wszystkich szkołach ponadpodstawowych https://heyzine.com/flip-book/daa82be4cc.html#page/88

Proszę pamiętać, że Gdynia, podobnie jak Gdańsk zniosła limit szkół ponadpodstawowych, które w tym roku mogą wybrać uczniowie! Do tej pory było to 5 szkół, od teraz nie ma ograniczeń. Oczywiście w każdej ze szkół można wybrać dowolną liczbę klas (to się nie zmieniło).

– zeszłoroczny wykaz dni otwartych w gdyńskich liceach, technikach oraz szkołach branżowych https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/ruszaja-dni-otwarte-w-szkolach,572195