W tym roku szkolnym (2023/2024) egzamin ósmoklasisty odbędzie się odbędzie się 14, 15 i 16 maja, z następującym harmonogramem:

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek), czas trwania 120 minut,
matematyka – 15 maja 2024 r. (środa ), czas trwania 100 minut,
język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek), czas trwania 90 minut.

Egzamin jest obowiązkowy, podchodzi do niego każdy ósmoklasista i co najważniejsze: nie można go nie zdać (brak progu zdawalności).

Wszystkie informacje o procedurze przeprowadzania egzaminu są dostępne na stronie CKE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Wynik egzaminu jest brany pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Poniższa grafika przedstawia sposób liczenia punktów w rekrutacji:

Tutaj znajdą Państwo informacje o progach punktowych do gdyńskich szkół w poprzednim roku szkolnym (traktujemy je poglądowo) https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/nauka-2,7718/rusza-rekrutacja-do-szkol-srednich,573709

Kolejne ważne linki to:

harmonogram rekrutacji https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2024/01/zarz.16-2024-zal.1.pdf

informator dla ósmoklasistów z informacjami o wszystkich szkołach ponadpodstawowych https://heyzine.com/flip-book/daa82be4cc.html#page/88

Proszę pamiętać, że Gdynia, podobnie jak Gdańsk zniosła limit szkół ponadpodstawowych, które w tym roku mogą wybrać uczniowie! Do tej pory było to 5 szkół, od teraz nie ma ograniczeń. Oczywiście w każdej ze szkół można wybrać dowolną liczbę klas (to się nie zmieniło).

– tegoroczny wykaz dni otwartych w gdyńskich liceach, technikach oraz szkołach branżowych https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/nauka-2,7718/ruszaja-dni-otwarte-w-szkolach,580057