Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację  programu:  Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni

Szanowni Państwo,
dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji AVE, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000229157 – środków  pochodzących z   1,5 %  Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy  o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku.
Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022 (PIT 28 poz. 253, PIT 36 poz. 522, PIT 36L poz. 174, PIT 37 poz. 149, PIT 38 poz. 66, PIT 39 poz. 50) – „SP nr 17 w Gdyni”.
W imieniu rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni.
Przewodniczący Rady – Witold Soborski
Szczegółowe informacje o działalności Fundacji AVE znajdują się na stronie  internetowej: fundacjaave.pl

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witamy na stronie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni. Rada jest  organem społecznym reprezentowanym jest przez rodziców (opiekunów) uczniów naszej szkoły. Zostaliśmy powołani do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora i rady pedagogicznej. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków w postaci preliminarza. Wszystkie uwagi i pytania,  prosimy kierować na adres mail: rada.sp17.gdy@wp.pl

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto: PKO BP S.A. ul. Kielecka 2 81-303 Gdynia nr konta 27144010840000000015669977 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko). Wysokość proponowanej składki na radę rodziców wynosi 100 złotych na rok szkolny na dziecko. W przypadku rodzeństwa, przy 2 dzieci w szkole jest to wartość 50 złotych na dziecko. W przypadku gdy ilość dzieci jest równa lub większa  3, składka wynosi 40 złotych na dziecko.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wszystkie dotychczas wpłacone przez Państwa składki na rzecz Rady Rodziców. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy brać czynny udział w edukacji naszych dzieci, zapewniamy im możliwość rozwoju i bezpieczeństwo, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców

Witold Soborski

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Witold Soborski – przewodniczący rady rodziców
Joanna Hoffmann – zastępca przewodniczącego rady rodziców
Anna Bagińska – skarbnik
Marta Straszewska-Mikuła – sekretarz

Do pobrania :

Regulamin Rady Rodziców tekst jednolity