KONSULTACJE NAUCZYCIELI rok szkolny 2023/24

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się w następujących terminach:

lp. data oddział / grupa
1 12 września 2023 zebrania w klasach: 0, Ia, Ib, IIa, IIb,  IIc, IIIa, IIIb 
2 13 września 2023 zebrania w klasach:  IVa, IVb, Va, Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa
3 14 listopada 2023 konsultacje dla rodziców wszystkich klas w szkole
4 09 styczeń 2024 zebrania w klasach: 0, Ia, Ib, IIa, IIb,  IIc, IIIa, IIIb
5 10 styczeń 2024 zebrania w klasach:  IVa, IVb, Va, Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa
6 12 marca 2024 konsultacje dla rodziców wszystkich klas w szkole
7 28 maja 2024 zebrania dla rodziców wszystkich klas (0-VIII)

Nauczyciele są także dostępni drogą mailową.

Adresy mailowe nauczycieli:

Dyrektor szkoły

p. Monika Małyszko, dyrektor@sp17.eu

Język polski
p. Katarzyna Łachan, k.lachan@sp17.eu
p. Katarzyna Openchowska,  k.openchowska@sp17.eu
p. Magdalena Gryszkiewicz,  m.gryszkiewicz@sp17.eu

Przyroda/Biologia
p. Justyna Leoniak, j.leoniak@sp17.eu

Geografia
p. Żaneta Dusza, z.dusza@sp17.eu

Chemia
p. Julia Majewska,  j.majewska@sp17.eu

Fizyka
p. Ewa Pietrzak, e.pietrzak@sp17.eu

J. niemiecki
p. Barbara Niedbalska, b.niedbalska@sp17.eu

J. francuski
p. Renata Kawęcka , r.kawecka@sp17.eu

Język angielski
p. Agnieszka Rutkowska, a.rutkowska@sp17.eu
p. Joanna Kosicka, j.kosicka@sp17.eu
p. Monika Klebba,  m.klebba@sp17.eu
p. Joanna Rostankowska, j.rostankowska@sp17.eu

Matematyka
p. Agnieszka Miszczak, a.miszczak@sp17.eu
p. Monika Żołądkowska,  m.zoladkowska@sp17.eu

Historia
p. Diana Blok, d.blok@sp17.eu

Wychowanie fizyczne
p. Anna Borkowska, a.borkowska@sp17.eu
p. Anna Biedrawa, a. biedrawa@sp17.eu
p. Janusz Krawczyk, j.krawczyk@sp17.eu

Plastyka i zajęcia techniczne
p. Katarzyna Samsel k.samsel@sp17.eu

Nauczanie zintegrowane
p. Małgorzata Gałczyńska, m.galczynska@sp17.eu
p. Lilianna Czaplińska,  l.czaplinska@sp17.eu
p. Katarzyna Wilczewska, k.wilczewska@sp17.eu
p. Renata Reszelewska-Ambroziak, r.reszelewska-ambroziak@sp17.eu
p. Joanna Zdunek,  j.zdunek@sp17.eu
p. Agnieszka Plichta, a.plichta@sp17.eu
p. Gabriela Bieszke, g.bieszke@sp17.eu
p. Agnieszka Gwizdała, a.gwizdala@sp17.eu

Muzyka
p. Małgorzata Szulist, m.szulist@sp17.eu

Informatyka
p. Iwona Leszner, i.leszner@sp17.eu
p. Iwona Osowska, i.osowska@sp17.eu

Edukacja dla bezpieczeństwa
p. Małgorzata Adrych, m.adrych@sp17.eu

Wychowanie do życia w rodzinie
p. Małgorzata Kaczorowska, m.kaczorowska@sp17.eu

Religia
p. Katarzyna Kil, k.kil@sp17.eu
siostra Bogumiła Ratajska, b.ratajska@sp17.eu
ksiądz Krzysztof Gąszczyk, k.gaszczyk@sp17.eu

Doradztwo zawodowe
p. Ewelina Mężeńska,e.mezenska@sp17.eu

Wiedza o społeczeństwie
p. Dian Blok, d.blok@sp17.eu

Świetlica
p. Małgorzata Gończ,

p. Iwona Leszner, i.leszner@sp17.eu,
p. Małgorzata Krzyżanowska,
p. Bożena Kosz, b.kosz@sp17.eu,
p. Marzenna Matysiak, m.matysiak@sp17.eu,
p. Anna Borkowska, a.borkowska@sp17.eu

Biblioteka
p. Bożena Wierczińska, b.wierczinska@sp17.eu,
p. Małgorzata Szulist, m.szulist@sp17.eu

Pedagog szkolny
p. Małgorzata Kaczorowska, m.kaczorowska@sp17.eu

Psycholog szkolny
p. Ewelina Mężeńska, e.mezenska@sp17.eu

Psycholog specjalny
p. Katarzyna Samsel k.samsel@sp17.eu

Nauczyciel wspomagający
Alicja Rodziewicz, a.rodziewicz@sp17.eu,
Gabriela Kustra, g.kustra@sp17.eu,
Lilanna Czaplińska, l.czaplinska@sp17.eu