Nasza szkoła

Historia Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni sięga roku 1945. Ówczesne władze oświatowe wydały rozporządzenie o podziale koedukacyjnych Szkół Podstawowych Nr 5 i 7 na żeńską i męską. Dziewczęta z…

Sport

Sport dla dzieci może okazać się dla pociech torturą, jeśli nie zostanie odpowiednio dobrany. Dodatkowe zajęcia sportowe powinny rozwijać sprawność fizyczną malca, uczyć go samodzielności, pokonywania coraz większych wymagań, zdrowej…

Świetlica

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, stworzenie dzieciom warunków sprzyjających możliwości realizacji „samego siebie” w grupie rówieśniczej, zaspokojenie potrzeby uznania.