Zapraszamy do szkolnej biblioteki !

poniedziałek      8.00 – 15.00
wtorek                8.00 – 14.30
środa                   8.00 – 11.00
czwartek            8.00 – 14.00
piątek                  8.00 – 13.00

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI


Wielki Maraton Czytelniczy

Lektury na wrzesień 2023 r.:

1. Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych):
Agnieszka Chylińska, „Zezia i wszystkie problemy świata”

2.Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):

Joanna Olech, „Tym razem ci się upiekło”

3. W lustrze książki (uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych):
Marie Pavlenko, „A kiedy zniknie pustynia”

PIERWSZY TEST SPRAWDZAJĄCY OK. 20 PAŹDZIERNIKA