Kochani Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele oraz wszyscy sympatycy Szkoły Podstawowej nr 17

Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w opracowanie projektu „Bezpieczne boisko” oraz tym, dzięki którym ten projekt został rozpropagowany wśród mieszkańców Gdyni. Bez Was  nie udałoby się  uzyskać tak dużej liczby  głosów. 

Rodzicom gratuluję, że obudziliście w sobie ducha społeczeństwa obywatelskiego i daliście wzór swoim dzieciom prawdziwie prospołecznej postawy. Pokazaliście własnym przykładem, jak ważne jest zaangażowanie i wiara w to, co się robi.  Dziękuję przede wszystkim za to, że chciało się Państwu chcieć.

Dzieciom winszuję wytrwałości w przełamywaniu nieśmiałości, czasem własnego lenistwa, a także uporu w dążeniu do realizacji postawionego celu.

Nauczycielom i Pracownikom Szkoły  dziękuję za stworzenie klimatu umożliwiającego wszystkim chętnym zaangażowanie się w idee budżetu obywatelskiego.

Dzięki poświęceniu Was Wszystkich projekt  „Bezpieczne boisko” zdobył największą ilość głosów w dzielnicy  Grabówek.

Dziękuję

Monika Małyszko – dyrektor SP 17