Dnia 27 września nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie ,,Do Hymnu!” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego ( całego!) oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. W przedsięwzięciu wzięły udział klasy II – VII. Uczniowie pięknie zaśpiewali Hymn oraz ,,Marsz Polonia” i ,,Święta Miłości Kochanej Ojczyzny”. Tego dnia obowiązywał strój galowy. Uczniów klas młodszych przygotowały wychowawczynie wspierane przez p. Czaplińską oraz p. Gałczyńską, klasy IV – VII poprowadziła p. Szulist.