Dyrektor szkoły

  mgr Monika Małyszko

 

 

Wicedyrektor szkoły

  mgr Alicja Przybylska