Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni we współpracy z Gdyńskim Wydziałem Edukacji uruchomił punkt konsultacyjny „Gdyńscy Doradcy Kariery”.

To miejsce spotkań doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu oraz ich rodzicami.

Chcąc w jak najszerszym stopniu przekazać informacje istotne w wejściu w „dorosłe życie”, doradcy zawodowi PUP Gdynia świadczą następujące usługi:

 1. W pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach od 12:00 do 18:00 odbywają się konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców dotyczące wyboru szkoły, wyboru zawodu, określenia potencjału ucznia. Doradcy zawodowi:

 • przeprowadzają testy predyspozycji i uzdolnień,

 • wskazują możliwe ścieżki edukacji i późniejszej kariery zawodowej,

 • wzmacniają postawy prorozwojowe,

 • motywują,

 • informują o aktualnych realiach rynku pracy.

 1. W pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00 odbywa się spotkanie grupowe dla rodziców, którzy chcą wesprzeć swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu. Podczas godzinnej prelekcji doradcy zawodowi przekazują porcję ważnych informacji m.in.:

 • jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pracy – jakie są trendy,

 • jakie wymagania wskazują pracodawcy wobec kandydatów,

 • co pomaga w uzyskaniu dobrej pracy, a co jest mniej istotne,

 • jakie zawody zanikają, a jakie mają perspektywę rozwoju,

 • jak wspierać dziecko w wyborze odpowiedniego zawodu,

 • jak odkrywać potencjał, sprawdzać zdolności, predyspozycje i talenty

Na spotkania indywidualne obowiązują zapisy.

e-mail: gdk@pupgdynia.pl

tel. 58 621-11-50 wew. 205 lub 206

Celem projektu jest:

 • zwiększenie dostępności uczniów gdyńskich szkół i ich rodziców do usług poradnictwa zawodowego, w szczególności konsultacji indywidualnych.

 • zwiększanie wiedzy uczniów i rodziców na temat sytuacji na rynku pracy, perspektywicznych zawodów i możliwości kształcenia.

 • zwiększanie kompetencji rodziców w obszarze pomocy dziecku w wyborze dalszej edukacji/zawodu.

 • budowanie świadomości uczniów dotyczącej własnych predyspozycji zawodowych i ich wpływu na satysfakcję z pracy.

 • promowanie usług poradnictwa zawodowego – mimo systematycznego zwiększania dostępności do usług, nadal niska świadomość możliwości uzyskania wsparcia.

 • budowanie powiązań pomiędzy edukacją a rynkiem pracy.

Punkt funkcjonuje w systemie dyżurów w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godzinach od 12:00 do 18:00, a miejscem spotkań jest Infobox w Gdyni.

ZAPRASZAMY!