W Gdyni powstaje Wydział Artystyczny – bezpłatna uczelnia artystyczna dla dzieci. 27 września 2015 r. mali studenci otrzymają indeksy i legitymacje, będą słuchać wykładów i odwiedzać instytucje kultury, wezmą też udział w wydarzeniach towarzyszących, w czasie, których będą tworzyć własne dzieła sztuki. W grudniu odbędzie się zbiorowa wystawa prac małych artystów.

Studiować będzie 75-osobowa grupa dzieci w wieku 6-8 lat zamieszkująca pięć miast partnerskich: Gdynię oraz miasta sąsiadujące, czyli Kosakowo, Puck, Rumię i Redę. Oferta uczelni skierowana jest szczególnie do dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych i mających utrudniony dostęp do edukacji pozaszkolnej. Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach projektu są bezpłatne. Uczelnia wesprze potencjał twórczy dzieci, pozwoli im zdobyć nie tylko wiedzę, ale i wzmocnić warsztat.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.artystyczny.edu.pl