Drodzy uczniowie!

W Gdyni uruchomiony został telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Co u Ciebie?”

Pod numerem 585 008 885 dyżury pełnią profesjonaliści pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, w tym psychoterapeuci gdyńskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Telefon czynny  jest w godzinach od 18.00 do 20.00 (od poniedziałku do piątku). Pamiętajcie, że nie musicie być sami ze swoimi troskami, problemami i emocjami.

Przypominamy też, że na stronie szkoły, w zakładce „Pedagog i Terapeuta” znajdują się informacje dotyczące innych telefonów zaufania oraz placówek, w których uczniowie i ich rodzice mogą uzyskać wsparcie i pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Informacje te znajdują się także w „Kąciku psychologa i pedagoga” na naszej szkolnej platformie G-Suite.