Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej pod hasłem „Idą Święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”  prowadzonej przez Fundację „Dbam o mój zasięg” z siedzibą w Gdańsku. Celem kampanii jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci. Uczniowie naszej szkoły otrzymali świąteczne kartki, wydane przez ww. fundację, które należy wypisać i zaadresować do osoby samotnej lub chorej. Kartki można wysłać za pośrednictwem poczty lub wręczyć osobiście. Zachęcamy także rodziców do aktywnego włączenia się do naszej akcji.

Ponadto na korytarzach i drzwiach pomieszczeń szkoły pojawiły się ciekawostki na temat telefonów komórkowych. Zachęcam do lektury….