Informujemy, że biblioteka szkolna działa w oparciu o program MOL NET+ i dzięki temu stała się również biblioteką wirtualną, w tzw. „chmurze”. Ten system wypożyczania książek pozwala na przeglądanie katalogów zbiorów i wypożyczanie na „zewnątrz”, w ogólnodostępnej sieci internetowej. Użytkownicy otrzymują możliwość:

  • intuicyjnego wyszukiwania zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu),
  • podglądu aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości czy zestawienia lektur,
  • możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy),
  • przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje o wypożyczonych i przetrzymywanych książkach.

Czytelnicy, którzy zechcą utworzyć własne konto biblioteczne i w pełni korzystać z usług jakie oferuje Profil czytelnika proszeni są o przekazanie swojego adresu e-mail (lub adresu rodzica/opiekuna prawnego) do biblioteki szkolnej. Dopiero po wprowadzeniu go do systemu przez nauczyciela bibliotekarza możliwe będzie samodzielne założenie i korzystanie z konta czytelnika. Można to zrobić bezpośrednio pod tym adresem:  https://m005298.molnet.mol.pl