W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na Sars-Cov-2 u jednego z nauczycieli naszej szkoły informuję, że od 22.10.2020 do 29.10.2020 decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kwarantanną objęci zostają:

– uczniowie klas 1 a obecni w szkole 19.10.2020 wraz z osobami wspólnie z nimi zamieszkującymi,

– niektórzy pracownicy szkoły;

Decyzje PPIS zostaną przekazane jutro tj. 22.10.20 drogą mailową na wskazane  szkole adresy mailowe rodziców.

Równocześnie informuję, że zdalne nauczanie w klasie 1 a ze względów organizacyjnych rozpocznie się od piątku 23.10.2020. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone jutro w e-dzienniku oraz przesłane w strumieniu na platformie GSUITE.

Poniżej pismo Państwowego Inspektora Sanitarnego

SP nr 17 – pismo informujące o zamiarze wydania decyzji o kwarantannie