Mały Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów klas 0-III do udziału w konkursie na wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej z surowców wtórnych. Regulamin konkursu poniżej:
1. Cele konkursu:

– zwrócenie uwagi dzieci na problem odpadów i właściwej ich segregacji, odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych;
– zaangażowanie dzieci w zdobywanie wiedzy o ochronie środowiska i właściwej gospodarce odpadami komunalnymi;
– podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów, wykorzystanie materiałów odpadowych i naturalnych w działaniach artystycznych oraz uwrażliwienie na piękno naturalnego środowiska.

2. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekologicznych ozdób świątecznych np. stroik świąteczny, ozdoba choinkowa, choinka, szopka.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie najciekawszej, najbardziej oryginalnej ozdoby świątecznej (bożonarodzeniowej) z wykorzystaniem surowców wtórnych. Surowce wtórne muszą stanowić główny budulec pracy. Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby świąteczne MUSZĄ być wykonane z surowców wtórnych (np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itp.) lub materiałów naturalnych (np. drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców itp.). Dopuszcza się wykorzystanie gotowych elementów ozdobnych: tasiemki, cekiny, koraliki.
3. Termin: 18.12.2020
4. Ze względu na COVID 19 prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych prac na adres mailowy: a.galarda@sp17.eu