SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Świetlica szkolna i biblioteka SP 17 w Gdyni zapraszają uczniów klasy II – IV
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt: „Książka moim przyjacielem”

Cele konkursu:

  • Popularyzacja czytelnictwa jako formy spędzania czasu wolnego,
  • Pobudzanie fantazji i wyobraźni,
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

Regulamin konkursu:

  • Uczestnicy: uczniowie klas II – IV SP 17 w Gdyni,
  • Technika wykonania pracy jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka, itp.
  • Format pracy – A4
  • Każda praca powinna z tyłu zawierać: imię, nazwisko, klasę oraz tytuł pracy
  • Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,
  • Termin dostarczenia prac do świetlicy szkolnej upływa 01.02.2019r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.02.2019r. (laureaci zostaną powiadomieni osobiście przez organizatora).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Organizatorzy:

mgr Gabriela Kustra, mgr Marzenna Matysiak, mgr Katarzyna Samsel, mgr Bożena Wierczińska