W dniu 28 lutego o godz. 9.00 w Bibliotece na Grabówku odbył się finał Konkursu wiedzy o Gdyni i Grabówku dla klas III SP 17. Organizatorem konkursu była Rada Dzielnicy Grabówek a koordynatorem przewodnicząca Komisji Finansów i Polityki Społecznej, Aleksandra Prochna. W finale pięcioro dzieci odpowiadało na wylosowane przez siebie pytanie przed komisją sędziowską w składzie: Aleksandra Prochna, Zenon Roda, Bożena Wierczińska. Pytań było 33 o różnym stopniu trudności.Wszyscy finaliści zostali nagrodzeni książkami, dyplomami, drobnymi upominkami i słodyczami. Dodatkowo najlepsza trójka otrzymała medale.
I miejsce zajął Stanisław Grzymkowski z kl. III d
II miejsce zajęła Zofia Korkuć z kl. III d
III miejsce zajęła Dominika Drożdżal z kl. III c
Dalsze miejsca zajęli Jan Sobczak z kl. III c i Franciszek Miłosz z kl. III a.
Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w poszerzaniu wiedzy !