Literatura pedagogiczna dostępna w naszej bibliotece

Lp.AutorTytułRok wydania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Szurmiak M.Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu1987

Dysleksja - zasoby naszej biblioteki

Lp.AutorTytułRok wydania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Lp. Autor Tytuł Rok wydania
1 Bogdanowicz M. Ryzyko dysleksji 2002
2 Brejnak W. Kocham i wychowuję 1993
3 Czytanie i pisanie – nowy język dziecka 1987
4 Dembińska M. Domowe zabawy logopedyczne 1994
5 Dobrowolska J. Czy naprawdę trudne dziecko? 1975
6 Dobson J. Dr Dobson zmęczonym rodzicom 1987
7 Dudlej G. Jak podwoić skuteczność uczenia się 1994
8 Red. Działka A. Aby dziecko było sprawne 1993
9 Dziecko autystyczne i jego rodzice 1984
10 Eby J. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodz. 1998
11 Faber A. Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci 1998
12 j/w Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole 1996
13 j/w Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały 1998
14 j/w Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały 2006
15 Fisher R. Uczymy jak myśleć 1998
16 Ginott H. Między rodzicami a dziećmi 1998
17 Gordon T. Wychowanie bez porażek 1995
18 Grębski M. Jak się uczyć ? 2008
19 Gruszczyk E. Dzieci ze specyficznymi trud.uczeniu się 1992
20 Hammer H. Klucz do efektywności nauczania 1994
21 Kibry A. Dyspraksja – rozwojowe zaburzenia koordynacji 2009
22 Lang G. Jak być lepszym w szkole 1995
23 Neuhaus C. Dziecko nadaktywne 2003
24 Oniszczenko W. Stres to brzmi groźnie 1993
25 Pedagogika alternatywna – dylematy praktyki 1995
26 Prekop J. Niespokojne dzieci 1997
27 Rudniański J. Jak się uczyć 1968
28 Rumpf J. Krzyczeć, bić, niszczyć 2004
29 Sawa B. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze 1994
30 Seligman M. Optymistyczne dziecko 1997
31 Szurmiak M. Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1987

 

DYSLEKSJA – zasoby biblioteki

 

Lp. Autor Tytuł Rok wydania
1 Barańska M. Detektyw Ortografek 2009
2 Bogdanowicz M.. Ryzyko dysleksji 2002
3 j/w Metoda dobrego startu. Piosenki do rysowania. – podręczniki, ćwiczenia 1998
4 j/w Trudne litery 1999
5 j/w Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania wg Hany Tymichowej 1997
6 Czabaj R. H czy ch ….. 2000
7 j/w Ż czy rz 2002
8 Głowacka J. Trening ortograficzny do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach 2003
9 Gruszczyk-Kolczyńska E. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 1994
10 Handzel Z. Loteryjki obrazkowo-sylabowe 2005
11 j/w Dyktanda graficzne 2001
12 Jurek A. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją 2008
13 Kosicka K. Uczę się pisać (kl.0-1) 2005
14 Krasowicz-Kupis G. Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym 2008
15 Kujawa E. Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1994
16 Małasiewicz A. Wprawki w czytaniu sylabowym dla uczniów z dysleksją 2009
17 Sawa B. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze 1994
18 Szurmiak M. Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1987
19 Szymankiewicz E. Ó i u bez tajemnic 2002
20 j/w Dyslektyczne ucho 2009
21 Waleszkiewicz K. Bajki dla dyslektyków 2008
22 Zakrzewska B. Kombinatoryka wyrazowa 2010
23 CD-ROM Dysleksji STOP 2008