Pod koniec maja grupa tutorzątek (126 uczniów) pod opieką swoich tutorów uczestniczyła w wyprawie na Wyspę Sobieszewską. Wędrowaliśmy szlakiem pomarańczowej kaczki. Podziwialiśmy wyjątkową przyrodę i przede wszystkim ptaki w Rezerwacie ,,Ptasi Raj”. Ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach wyprawy zrobiły morskie bałwany i piękna plaża. Wyprawa miała na celu podsumowanie całorocznej pracy w Projekcie ,,Wychować człowieka mądrego…”.