ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY –  (czerwiec 2021r.) – dotyczy wszystkich klas

Mimo objęcia niektórych klas nauczaniem hybrydowym oraz planowanymi wycieczkami lub „wyjściami”, kwotę należy wpłacić w pełnej wysokości – zwrot za nieobecność na obiadach z w/w przyczyn nastąpi na koniec miesiąca czerwca 2021r.

Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie dzieci, którzy opłacili obiady za maj i mają zgłoszone odpisy.

Te osoby prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w n/w godzinach:

wtorek – czwartek: 10.00 – 15.00

 

TERMIN WPŁAT: 26 – 28 maja 2021r.

Wpłata musi się znaleźć na koncie szkoły do 30-go maja 2021r.

kwota do zapłaty – 56,00 zł

 

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY

nr konta: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

 w tytule koniecznie podajemy: imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły.

e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl, sekretariat@sp17.eu

tel. 58 620 89 78, 505 276 031