Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W dniu/dniach, w trakcie których będzie miał miejsce protest nauczycieli

i nie będą się odbywały zajęcia szkolne, nie trzeba zgłaszać odpisów za obiady.

Za każdy dzień, w którym nie będzie zajęć szkolnych i tym samym nie będą

wydawane posiłki dzieciom, odpis z tego wynikający będzie pomniejszał kwotę

do zapłaty za miesiąc maj 2019r. Kwota ta zostanie Państwu podana pod koniec miesiąca.

 

Jeżeli ktoś zgłaszał odpisy w dniach innych, niż przypadające na czas protestu,

chcąc dokonać płatności za obiady (za maj 2019r.), bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.