KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY SP 17 W GDYNI

ROK SZKOLNY 2022-2023

WRZESIEŃ

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.09. czwartek wszystkie klasy Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Dyrektor, wychowawcy,

wychowawcy,

wychowawcy,

wychowawcy,

dyrektor,wychowawcy,

Wychowawca,
Wychowawca,
Dyrektor, wychowawcy,
Kaczorowska, Mężeńska, wychowawcy,
Osowska, Wieloch,
Leoniak, Słupczyńska, Szmytkiewicz,
Językowcy,
Przybylska, wychowawcy,
Bibliotekarze, nauczyciele świetlicy,

PAŹDZIERNIK

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Matematycy,
Opiekun SU,
Dyrektor, wychowawcy,
Osowska, Wieloch
Miotk, Openchowska, Gryszkiewicz,
Dyrektor.
Wierczińska, Szulist,

LISTOPAD

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Opiekun MSU, wychowawcy,
Wychowawcy,
Nauczyciele,
Nauczyciele kf.
Dyrektor,
Kaczorowska, Mężeńska,
Dyrektor, Blok, Gryszkiewicz,
Przybylska, Kaczorowska, Mężeńska,

 

GRUDZIEŃ

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Opiekun SU,
Nauczyciele świetlicy,
Wychowawcy,
Nauczyciele,
Dyrektor, nauczyciele,
Dyrektor,

STYCZEŃ

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dyrektor,
Przybylska, wychowawcy,
Wychowawcy,
Wychowawcy,
Wierczińska, Szulist,
Dyrektor, nauczyciele,

LUTY

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Wychowawcy klas I-III, Osowska, Wieloch,
Dyrektor, nauczyciele,
SU,
MSU,

SU,

Przybylska,
Dyrektor,

 

MARZEC

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Soja- Czaja, Żołądkowska,
Wychowawcy,

wychowawcy,

SU,

KWIECIEŃ

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dyrektor,
Dyrektor,
Nauczyciele kf,
Wychowawcy,
Nauczyciele,
Reszelewska, Kosz,
Szulist, Blok,

MAJ

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dyrektor,
Dyrektor,
Wychowawcy,
Nauczyciele,

 CZERWIEC

TERMIN KLASY PRZEDSIĘWZIĘCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Nauczyciele kf,
Rapacz, Rogowska, Szulist,
Dyrektor,
Przybylska, MSU, SU.
Dyrektor
Dyrektor, wychowawcy,

prezentacja Osowska, program Miotk, Openchowska, Szulist,

Wychowawcy.