HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W GDYNI
ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMIN ZAKRES DZIAŁANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE
31.08.20 Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I i grup zerowych. Wychowawcy,
31.08.20 Rada pedagogiczna. Omówienie wniosków z nadzoru z roku szkolnego 2019/2020. Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021. Wicedyrektor,
01.09.20 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wicedyrektor, wychowawcy,
08.09.20 Zebrania z rodzicami uczniów klas II – III. Wychowawcy,
09.09.20 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII. Wychowawcy,
15.09. 20 Rada pedagogiczna. Wicedyrektor, wskazani nauczyciele,
23.09.20

 

 

 

Rada szkoleniowa na temat ,,Profilaktyka zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Projekt ,,Kręgi na wodzie”.

 

Kaczorowska, Mężeńska,
28 -30.09.20 Zebranie z rodzicami uczniów klas VIII . Przekazanie informacji o zasadach egzaminu. dyrektor, Soja – Czaja, Gryszkiewicz, Rutkowska, wychowawcy,
07.10.20 Pasowanie uczniów klas I.

 

 

dyrektor

Wicedyrektor, wychowawcy,

07.10.20 Rada szkoleniowa – cd.

 

Kaczorowska, Mężeńska,

 

14.10.20 Święto KEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dyrektor,
20.10.20 Konsultacje dla rodziców uczniów klas 0 – III. Wychowawcy,
21.10.20 Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VII.

.

Nauczyciele,

 

09.11.20 Przygotowanie dekoracji na korytarzu z okazji 11.11.

 

Wyrąbkiewicz,
10.11.20 Biegi dla Niepodległej. Biedrawa, Parnawska, Wieloch, Jabłoński, pozostali nauczyciele,
26.11.20 Święto Szkoły. MSU i Wilczewska,

Su i Osowska,

04.12.20 Przygotowanie świątecznych dekoracji na korytarzu.

Dekoracja choinki.

Świetlica,
16.12.20 Podanie informacji rodzicom o prognozowanych ocenach niedostatecznych uczniów. Wychowawcy,
22.12.20 Uroczyste spotkania klasowe.

 

 

Wychowawcy,
23.12., 28.12., 29.12., 30.12. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy. Dyrektor,
22.12.- 31.12. Zimowa przerwa świąteczna. Dyrektor,
11 -13.01.21 Pasowanie na czytelnika. Wierczińska, Szulist.
05.01.21 Podanie proponowanych ocen na koniec semestru.
22.01.21 Zakończenie I semestru. Dyrektor,
22.01.21 Rada klas 0 – III. Dyrektor, wychowawcy,
25.01.21 Rada klas IV – VIII. Dyrektor, nauczyciele,
26.01.21 Zebranie z rodzicami uczniów klas 0 -III. Wychowawcy,
27.01.21 Zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII. Wychowawcy,
01.02.-14.02.21 Ferie zimowe. Dyrektor,
03.03.21 Rada szkoleniowa. Dyrektor,
09.- 11.03.21 Próbne egzaminy ósmoklasisty. Dyrektor, nauczyciele,
16.03.21 Konsultacje dla rodziców uczniów klas 0- III. wychowawcy
17.03.21 Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII. nauczyciele
01.04.- 06.04. Wiosenna przerwa świąteczna.

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

Dyrektor
30.04.2021 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja ( 230 rocznica) wychowawcy, opiekunowie samorządu uczniowskiego
18.05.21 Zebranie dla rodziców uczniów klas 0 – III. wychowawcy
19.05.21 Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII.

Informacja dla rodziców o uczniach zagrożonych.

Wychowawcy, pozostali nauczyciele,
25- 27.05.21 Egzaminy ósmoklasistów.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – opiekuńczych.

Dyrektor, nauczyciele,
04.06.21 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dyrektor,
16.06.21 Rada dla klas 0 – III. Dyrektor, nauczyciele,
17.06.21 Rada dla klas IV – VIII. Dyrektor, nauczyciele,
22.06.21 Rada .- w przypadku przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych dla edukacji domowej. Dyrektor, nauczyciele,
24.06.21 Zakończenie roku dla grup 0 i uczniów klas VIII. Dyrektor, nauczyciele,

SU i Osowska,

25.06.21 Zakończenie roku dla  uczniów klas  I -VII. Dyrektor, nauczyciele,
25.06.21 Rada. dyrektor,

nauczyciele