HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W GDYNI
ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMIN ZAKRES DZIAŁANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I i grup zerowych. Wychowawcy,
Rada pedagogiczna. Omówienie wniosków z nadzoru z roku szkolnego 2019/2020. Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021. Wicedyrektor,
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wicedyrektor, wychowawcy,
Zebrania z rodzicami uczniów klas II – III. Wychowawcy,
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII. Wychowawcy,
Rada pedagogiczna. Wicedyrektor, wskazani nauczyciele,
 

 

Rada szkoleniowa na temat ,,Profilaktyka zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Projekt ,,Kręgi na wodzie”.

 

Kaczorowska, Mężeńska,
Zebranie z rodzicami uczniów klas VIII . Przekazanie informacji o zasadach egzaminu. dyrektor, Soja – Czaja, Gryszkiewicz, Rutkowska, wychowawcy,
Pasowanie uczniów klas I.

 

 

dyrektor

Wicedyrektor, wychowawcy,

Rada szkoleniowa – cd.

 

Kaczorowska, Mężeńska,

 

Święto KEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dyrektor,
Konsultacje dla rodziców uczniów klas 0 – III. Wychowawcy,
Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VII.

.

Nauczyciele,

 

Przygotowanie dekoracji na korytarzu z okazji 11.11.

 

Wyrąbkiewicz,
Biegi dla Niepodległej. Biedrawa, Jabłoński, pozostali nauczyciele,
Święto Szkoły. MSU i Wilczewska,

Su i Osowska,

Przygotowanie świątecznych dekoracji na korytarzu.

Dekoracja choinki.

Świetlica,
Podanie informacji rodzicom o prognozowanych ocenach niedostatecznych uczniów. Wychowawcy,
Uroczyste spotkania klasowe.

 

 

Wychowawcy,
Zajęcia opiekuńcze w świetlicy. Dyrektor,
Zimowa przerwa świąteczna. Dyrektor,
Pasowanie na czytelnika. Wierczińska, Szulist.
Podanie proponowanych ocen na koniec semestru.
Zakończenie I semestru. Dyrektor,
Rada klas 0 – III. Dyrektor, wychowawcy,
Rada klas IV – VIII. Dyrektor, nauczyciele,
Zebranie z rodzicami uczniów klas 0 -III. Wychowawcy,
Zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VIII. Wychowawcy,
Ferie zimowe. Dyrektor,
Rada szkoleniowa. Dyrektor,
Próbne egzaminy ósmoklasisty. Dyrektor, nauczyciele,
Konsultacje dla rodziców uczniów klas 0- III. wychowawcy
Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII. nauczyciele
Wiosenna przerwa świąteczna.

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

Dyrektor
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja ( 230 rocznica) wychowawcy, opiekunowie samorządu uczniowskiego
Zebranie dla rodziców uczniów klas 0 – III. wychowawcy
Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII.

Informacja dla rodziców o uczniach zagrożonych.

Wychowawcy, pozostali nauczyciele,
Egzaminy ósmoklasistów.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – opiekuńczych.

Dyrektor, nauczyciele,
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dyrektor,
Rada dla klas 0 – III. Dyrektor, nauczyciele,
Rada dla klas IV – VIII. Dyrektor, nauczyciele,
Rada .- w przypadku przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych dla edukacji domowej. Dyrektor, nauczyciele,
Zakończenie roku dla grup 0 i uczniów klas VIII. Dyrektor, nauczyciele,

SU i Osowska,

Zakończenie roku dla  uczniów klas  I -VII. Dyrektor, nauczyciele,
Rada. dyrektor,

nauczyciele