Dnia 12. października dzieci z klas pierwszych zostały uroczyście pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni im. wiceadmirała Józefa Unruga na okręcie ORP Błyskawica. Aktu pasowania w obecności nauczycieli, wychowawców i rodziców dokonali: dyrektor szkoły – pani Monika Małyszko i dowódca okrętu ORP Błyskawica. Na koniec uroczystości pierwszaki otrzymały drobne upominki oraz zwiedziły okręt. Serdecznie witamy młodszych kolegów w gronie uczniów  naszej szkoły!