Uczniowie klas czwartych wzięli udział w zajęciach praktycznych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dowiedzieli się jak należy postępować z osobą nieprzytomną, jak prawidłowo wykonywać zewnętrzny masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Każdy z uczniów miał okazję wykonać ćwiczenia praktyczne na fantomach będących w dyspozycji szkoły.