WAŻNA informacja dot. potwierdzania woli  wniosków  kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni, znajduje się w zakładce; „DLA RODZICA” – Rekrutacja do oddziału „O” i klasy I.