Klasa II a odwiedziła Gdyńską Klinikę Weterynaryjną. Dr Adam Wiercziński oprowadził dzieci po budynku kliniki, wytłumaczył do czego służą poszczególne narzędzia i aparatura oraz w jaki sposób pomagają one zwierzętom w czasie ich choroby.Mimo tego, że dzieci widziały jak ciężką pracę wykonuje weterynarz to przynajmniej połowa klasy wychodząc z kliniki zadeklarowała chęć wykonywania w przyszłości tego zawodu.

              

Kolejnym miejscem pracy, które odwiedzili uczniowie klasy II a był Wojskowy Sąd Garnizonowy ( dawniej Sąd Marynarki Wojennej). Sędzia kmdr ppor Andrzej Grzegorz Wilczewski zapoznał dzieci ze specyfiką pracy sędziego, prokuratora i adwokata. Dzieci zwiedziły budynek sądu,w tym salę rozpraw.