W piątek 26 października w szkolnej stołówce odbyło się spotkanie pt.: „Moje prawa i obowiązki” przygotowane przez uczniów klasy VIc pod kierunkiem pań: A.Jeziorskiej, E.Mężeńskiej i M.Kaczorowskiej. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas IV i V. Mieli oni okazję zapoznać się z prawami dziecka zawartymi w Konwencji o prawach dziecka oraz prawami i obowiązkami ucznia wynikającymi ze Statutu szkoły. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu poprzez udział w quizie, omawianie oglądanych scenek oraz wspólne odśpiewanie piosenki. Za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo wszystkim dziękujemy.