SUPER PRZEDSZKOLAKI

 

Gmina Miasta Gdynia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 17 realizuje projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przedszkolnej oraz dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu: 2 554 840

Dofinansowanie projektu z UE: 2 171 614

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 17  realizowane są  następujące działania:

  1. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
  2. zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych wykorzystywanych na zajęciach;
  3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;
  4. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  5. zajęcia edukacyjno-wychowawcze lub/i warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych;

Okres realizacji projektu: 30.06.2021 – 30.06.2023

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

„Wychować człowieka mądrego”

Z ogromną przyjemnością informuję, że nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie 64 szkół z całej Polski zakwalifikowanych do innowacyjnego projektu „Wychować człowieka mądrego”. Celem programu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Metoda ta polega na indywidualnej opiece nad uczniem, pozwalającej na poznawanie i wykorzystywanie jego mocnych stron. Program będzie realizowany w nowym roku szkolnym, ale przygotowania już się zaczęły. Po pomyślnym przejściu etapu rekrutacji otrzymaliśmy zestaw mebli tutorskich, z których korzystać można już od dziś.SpokoWięcej o tutoringu można przeczytać na stronie  www.tutoringszkolny.pl

„Szkoła Promująca zdrowie”

Nasza Szkoła została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, który będzie realizowany w kolejnych trzech latach.