Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witamy na stronie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni. Rada jest  organem społecznym reprezentowanym jest przez rodziców (opiekunów) uczniów naszej szkoły. Zostaliśmy powołani do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora i rady pedagogicznej. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków w postaci preliminarza.Wszystkie uwagi i pytania,  prosimy kierować na adres mail: rada.sp17.gdy@wp.pl (uwaga, zmiana adresu)

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto: PKO BP S.A. ul. Kielecka 2 81-303 Gdynia nr konta 27144010840000000015669977 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko). Wysokość składki wynosi 60 zł rocznie, a w przypadku rodzeństwa po 30 zł za każde dziecko.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wszystkie dotychczas wpłacone przez Państwa składki na rzecz Rady Rodziców. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy brać czynny udział w edukacji naszych dzieci, zapewniamy im możliwość rozwoju i bezpieczeństwo, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Myszka

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

1. Przewodniczący: Anna Myszka tel.601 85 21 63
2. Z-ca przewodniczącego: Katarzyna Gryczko
3. Skarbnik: Barbara Wrzos tel.506 246 800
4. Sekretarz: Anna Galica

Przedstawiciele rad klasowych

Nr Klasa Przedstawiciel
1 0A Radosław Łątkowski
2 0B Maja Chabierska
3 1A Katarzyna Cwen
4 IB Aleksandra Gdaniec
5 IIA Katarzyna Gryczko
6 IIIA Zdzisław Zblewski
7 IIIB Magdalena Nasuto
8 IIIC Jacek Drożdżal
9 IIID Aleksandra Lasek
10 IVA Iza Cysewska
11 IVB Aleksandra Butowska
12 IVC Darek Kuchta, Katarzyna Misicka
13 IIIC Dagmara Silwanowcz
14 IVD Ania Galica
15 VA Aleksandra Hołomej, Magdalena Krzynówek
16 VB Ania Myszka
17 VC Iza Smyra
18 VIA Elżbieta Bączek
19 VIB Urszula Zatorska-Kosow
20 VIC Emilia Roman
21 VIIA Dorota Lange
22 VIIB Barbara Wrzos
23 VIIC Dorota Pytlarczyk-Toman

 

Zapraszam na  zebranie Rady Rodziców:

25.09.2017 o godz.18

27.11.2017 o godz.18

22.01.2018 o godz.18

 

Do pobrania :

Regulamin Rady Rodziców tekst jednolity od 16.04.2012

Budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 19.09.2016