Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witamy na stronie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni. Rada jest  organem społecznym reprezentowanym jest przez rodziców (opiekunów) uczniów naszej szkoły. Zostaliśmy powołani do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora i rady pedagogicznej. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków w postaci preliminarza.Wszystkie uwagi i pytania,  prosimy kierować na adres mail: rada.sp17.gdy@wp.pl

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto: PKO BP S.A. ul. Kielecka 2 81-303 Gdynia nr konta 27144010840000000015669977 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko). Wysokość składki wynosi 60 zł rocznie, a w przypadku rodzeństwa po 30 zł za każde dziecko.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wszystkie dotychczas wpłacone przez Państwa składki na rzecz Rady Rodziców. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy brać czynny udział w edukacji naszych dzieci, zapewniamy im możliwość rozwoju i bezpieczeństwo, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Pek

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

1. Przewodnicząca: Małgorzata Pek
2. Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Cwen
3. Skarbnik: Anna Grota
4. Sekretarz: Anna Bagińska

Do pobrania :

Regulamin Rady Rodziców tekst jednolity