Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witamy na stronie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni. Rada jest  organem społecznym reprezentowanym jest przez rodziców (opiekunów) uczniów naszej szkoły. Zostaliśmy powołani do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora i rady pedagogicznej. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków w postaci preliminarza.Wszystkie uwagi i pytania,  prosimy kierować na adres mail: rada.sp17.gdy@wp.pl (uwaga, zmiana adresu)

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto: PKO BP S.A. ul. Kielecka 2 81-303 Gdynia nr konta 27144010840000000015669977 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko). Wysokość składki wynosi 60 zł rocznie, a w przypadku rodzeństwa po 30 zł za każde dziecko.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wszystkie dotychczas wpłacone przez Państwa składki na rzecz Rady Rodziców. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy brać czynny udział w edukacji naszych dzieci, zapewniamy im możliwość rozwoju i bezpieczeństwo, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Myszka

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

1. Przewodniczący: Anna Myszka tel.601 85 21 63
2. Z-ca przewodniczącego: Katarzyna Misicka
3. Skarbnik: Barbara Wrzos tel.506 246 800
4. Sekretarz: Anna Galica

Przedstawiciele rad klasowych

KLASA IMIĘ I NAZWISKO RODZICA
0 A Barbara Wierzchowska
0 B Izabela Rupińska
I A Aleksandra Janca
I B Małgorzata Piotrowska
I C Maciej Marchewka, Alicja Mrozowska,
II A Katarzyna Cwen
II B Aleksandra Gdaniec
III A Katarzyna Gryczko
IV A Roman Voy-Sebastyański
IV B Aleksandra Gawin
IV C Katarzyna Białogrodzka
V A Aleksandra Gdaniec
V B Aleksandra Butowska
V C Katarzyna Misicka
V D Anna Galica
VI A Magdalena Krzynówek
VI B Ania Myszka
VI C Izabela Zalewska-Smyra
VII A Elżbieta Bączek
VII B Agnieszka Sitek
VII C Magdalena Padyjasek, Danuta Mosielska
VIII A Małgorzata Żelewska
VIII B Barbara Wrzos
VIII C Dorota Toman-Pytlarczyk, Izabela Fullarczyk, A. Gawin

Zebrania Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:                                                                

24.09.2018 godz.18.00                                    

03.12.2018 godz.18.00

 

Do pobrania :

Regulamin Rady Rodziców tekst jednolity od 16.04.2012

Budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 19.09.2016