Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witamy na stronie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni. Rada jest  organem społecznym reprezentowanym jest przez rodziców (opiekunów) uczniów naszej szkoły. Zostaliśmy powołani do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora i rady pedagogicznej. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków w postaci preliminarza. Wszystkie uwagi i pytania,  prosimy kierować na adres mail: rada.sp17.gdy@wp.pl

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto: PKO BP S.A. ul. Kielecka 2 81-303 Gdynia nr konta 27144010840000000015669977 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko). Wysokość proponowanej składki na radę rodziców wynosi 100 złotych na rok szkolny na dziecko. W przypadku rodzeństwa, przy 2 dzieci w szkole jest to wartość 50 złotych na dziecko. W przypadku gdy ilość dzieci jest równa lub większa  3, składka wynosi 40 złotych na dziecko.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wszystkie dotychczas wpłacone przez Państwa składki na rzecz Rady Rodziców. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy brać czynny udział w edukacji naszych dzieci, zapewniamy im możliwość rozwoju i bezpieczeństwo, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Pek

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący: Witold Soborski
I-szy zastępca – Anna Bagińska
II-gi zastępca – Valentin Sokolovsky
Skarbnik: Anna Grota
Sekretarz: Izabela Zalewska-Smyra

Do pobrania :

Regulamin Rady Rodziców tekst jednolity