W naszej szkole realizowany jest projekt „Razem bez hejtu”.

W ramach tego projektu we wszystkich klasach VI i VII w dniach 03.11.2017r. i 16.11.2017r. odbyły się zajęcia warsztatowe nt.: „Równaj słowa. Hamuj hejt.”, obejmujące tematyką zagadnienia dyskryminacji, mowy nienawiści oraz cyberprzemocy.

Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach. Uczyli się rozpoznawania wyżej wymienionych zjawisk, omawiali ich skutki oraz sposoby reagowania na nie.

W najbliższym czasie zostanie zorganizowane związane z tą tematyką szkolenie dla nauczycieli oraz spotkanie z rodzicami uczniów klas VI i VII.